اگر شما هم تولید کننده یا عمده فروش بزرگ گز اصفهان، هستید، می توانید از طریق فرم زیر و پرکردن موارد خواسته شده با شرکت بازرگانی آرتا همکاری نمایید.
بعد از ارسال فرم منتظر تماس ما باشید.

  • نام شرکت و برند خود را برای ما بنویسید...
  • نوع محصولی که تولید می کنید و یا محصولی که قصد دارید در آن فعالیت کنید را بنویسید...

فهرست