سوهان گزی اصفهان

سوهان گزی اصفهان از ترکیب گز و سوهان تهیه شده و یکی از پرفروش ترین سوغاتی های اصفهان است. سوهان گزی قیمت پایین تری نسبت به گز دارد و  اصفهان، قم و بلداجی از مراکز اصلی تولید سوهان گزی در ایران می باشند. صادرات سوهان گزی به کشورهای عربی رونق زیادی دارد. جهت خرید فروش سوهان گزی با واحد فروش تماس بگیرید.

فهرست