گز آردی

گز آردی اصفهان طعمی اصیل را در خاطره ها زنده می کند. فروش گز آردی به نسبت گز لقمه ای کمتر می باشد. چرا که هم خوردن آن مشکل و هم ماندگاری کمتری دارد. موضوع دیگر، قیمت گز آردی می باشد که سنتی آن از مدرن آن بالا تر می باشد. برای خرید انواع گز اصفهان می توانید با ما همراه باشید و قیمت ها رو دریافت کنید.

فهرست