گز اصفهان آردی

گز اصفهان آردی در وزن های 350، 450 و فله ای در سطح کشور و در شیرینی فروشی ها و آجیل فروشی ها، نیاز بازار را تأمین می کند. گز آردی اصفهان به دلیل اینکه در آرد قوطه ور می باشد، مشتری های مخصوص به خود را دارد. فروش گز آردی در انواع مختلف و درصدهای گوناگون در فروشگاههای اینترنتی بازار گز ایران با ارزان ترین قیمت موجود می باشد.

فهرست